Každá dobře řízená obchodní společnost si časem jasně uvědomí, že nelze přistupovat ke všem zákazníkům a jejich potřebám stejně. Rovněž většinou není možné zajistit přístup plně individualizovaný. Začne se tedy potýkat se zákaznickou segmentací a vytvářením zákaznických klastrů. V čem Vám můžeme pomoci:

  • Analýza připravenosti společnosti na přechod k této strategii
  • Vzbuzení potřeby v hierarchii firmy 
  • Interaktivní školení zahrnující simulační hry
  • Návrh targetingového projektu
  • Implementace  tohoto projektu
  • Monitoring stavu po implementaci
  • Vyhodnocení přínosů