Sales force je klíčová část firmy, která přináší zisk a růst kapitalizace společnosti. Každá investice do oblasti obchodního vzdělávání a posunů v obchodním myšlení je tedy nejlépe zhodnocená. Všechny typy školení se snažíme dělat interaktivní formou. Vaši zaměstnanci budou zapojeni formou her, kvízů, případových studií, kamerových nácviků a simulací do řešení konkrétních situací, které následně využijí v jejich obchodní praxi. Součástí našeho portfolia jsou:

  • Školení prodejních dovedností
  • Teritoriální management
  • Typologie zákazníka
  • Add hoc školení na základě potřeb zjištěných auditem