Model excelence EFQM je praktickým nástrojem, který používají organizace jako:

  • nástroj sebehodnocení, kterým zjišťují, kde se nachází na cestě k excelenci, nástroj, který jim pomáhá pochopit mezery a zároveň podněcuje k řešení
  • společný slovník a způsob myšlení organizace
  • nástroj identifikace příležitostí pro zlepšování
  • strukturu pro systém managementu organizace

 

 Efqm