• Projekty zvyšování vnitřní efektivity

 • Pomoc při sebehodnotících zprávách dle metodiky EFQM

 • Audity Sales a Maketing odddělení

 • Implementace a maximalizace využití CRM/ETMS

 • Zákaznická segmentace a targeting

 • Školení prodejních týmů

 • Školení managementu

 • Kaučování v terénu

 • Průzkumy trhu

 • Efektivní mailingové služby

 • Facilitace, Brainstorming, Change management

 • HR podpora, assessment centrum, managerská typologie, e-learning, typologie pro projektové týmy.