Audity Sales force a marketingu se zaměřují na posouzení výkonosti a synergie mezi těmito dvěma klíčovými odděleními ve společnosti. Dává odpovědi na následující typy otázek.

  • Jaká je pozice našeho produktu?
  • Jaká je situace na trhu?
  • Jakým způsobem se snažíme vytvořit pozici našeho produktu na tomto trhu?
  • Jak probíhá implementace zvolené strategie naší SF?
  • Jak nás vnímá zákazník?
  • Jak vnímá naši konkurenci?
  • Jak přemýšlí a komunikují naši lidé v obou odděleních?
  • Jaká je příprava reprezentanta před schůzkou se zákazníkem?
  • Jaký je vlastní průběh schůzky?
  • Jakým způsobem liniový manager rozvíjí obchodní zástupce?

Vlastní audit může být doplněn o příslušný průzkum trhu. Výsledky tohoto auditu jsou zdrojem cenných informací pro managera, který stojí o nezávislý pohled zvenku společnosti. Součástí zprávy jsou příslušná doporučení.